top of page

Puieții voștri de arbori

Your tree seedlings

Dragă partener, așa cum am menționat deja, în aprilie 2022 vom planta 1000 puieți de arbori în numele vostru în cadrul unor proiecte de restaurare ecologică realizate de Transylmagica.

Unul dintre ele va fi copacul tău - parte al unei povești multidecenale: după o creștere lentă vor crea habitat pentru multe alte specii de viețuitoare, vor stoca în organismul lor tone de carbon extras din atmosferă și vor face lumea un loc mai frumos. 

Dear partner, as we already mentioned, in April 2022 we are planning to plant 1000 tree seedlings on your behalf as part of ecological restoration projects carried out by Transylmagica.

One of them will be your tree - part of a multi-decade story: after a their slow growth they will create habitat for many other species, they will store in their body tons of carbon extracted from the atmosphere and will make the world a more beautiful place.

Accenture_logo.svg.png
piceabies.jpg másolat.png

400 de puieți de arbori vor fi plantați în Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș ca parte al proiectului de "Restaurare a pădurilor doborâte de vânt".

400 tree seedlings are going to be planted in the Hășmaș Mountains as part of the "Restoration of wind damaged forests of the Hășmaș Mountains" planting project.

restaurarea padurilor doborate de vant 3.jpg
_DSC1939.jpg

Plantăm un arboret mixt de foioase cu rășinoase: fag (Fagus sylvatica), brad (Abies alba) (specii de arbori care dezvolt rădăcini pivotante) și molid (Picea abies). Creșterea diversității structurale - imitând migrația altitudinală a zonelor pădurii va spori rezistența pădurilor față de schimbările condițiilor climatice.

We are planting beech (Fagus sylvatica), fir (Abies alba) (tree species that develop pivoting roots) and spruce (Picea abies) mixed forests in Cheile Bicazului-Hasmaș National Park on wind-damaged surfaces in order to increase the resistance of the newly formed forests to the effects of global climatic change.

read more about this planting project

800wm másolat.png

400 de puieți de gorun (Quercus petraea) vor fi plantați în cadrul proiectului de "Reintroducerea stejarilor în Bazinul Ciucului".

400 sessile oak (Quercus petraea) seedlings are going to be planted as part of the "Reintroduction of the oak species into the Ciuc Basin"planting project.

domokos 2048.jpg
255403262_2623509737795920_8166531388449094794_n.jpg

Am inițiat reintroducerea stejarului (Quercus robur) și gorunului (Quercus petraea) în depresiunea Ciucului. Până în secolul XVII-lea gorunetele și stejăretele erau răspândite aici dar au dispărut din cauze antropice, lăsând în urmă numai câteva exemplare supraviețuitoare.

We initiated the reintroduction of the oak (Quercus sp.) species into the Ciuc-basin. Until the 17th century, oaks were wide-spread here, but they disappeared due to anthropogenic causes.

read more about this planting project

200 de puieți de arbori vor fi plantați în cadrul proiectului  "Pădurea prigoriilor".

200 tree seedlings are going to be planted as part of the "Bee-eaters grove" planting project.

bee-eaters.jpg
latvanyterv.jpg

Plantăm o mică pădure / gard viu bazat pe metoda Miyawaki pentru într-o carieră de nisip pentru a separa pereții de nisip - locul de cuibărit al unei colonii de prigorii (Merops apiaster) de perturbare umană. Vom planta goruni (Quercus petraea) și speciile însoțitoare ale acestora - arțar (Acer platanoides), plop tremurător (Populus tremula), păducel (Crataegus monogyna), scoruș (Sorbus aucuparia).

We are planting sessile oaks (Quercus petraea) and their companion species - maple (Acer platanoides), aspen (Populus tremula), hawthorn (Crataegus monogyna) and a few rowan(Sorbus aucuparia) in a small sandmine. 

Our scope is to create a forest/hedge based on the Miyawaki tiny-forest method to separate a breeding colony of bee-eaters (Merops apiaster)  from human  disturbance.

read more about this planting project

_DSC0247 másolat.jpg
bottom of page