top of page

Dragă Partener,

în 2023 vom planta un puiet în numele tău în cadrul unor proiecte de restau-rare ecologică realizate de Transylmagica în parteneriat cu Sameday.

Copacul tău, parte al unei povești multidecenale și după o creștere lentă, va crea habitat pentru multe alte specii de viețuitoare, va stoca în organismul său tone de carbon extras din atmosferă și va face lumea un loc mai frumos.

Dear Partner,

in 2023 a sapling will be planted on your behalf as part of the ecological  restoration projects carried out by Transylmagica in partnership with Sameday.

Your tree, part of a multi-decade story and after a slow growth, will create habitat for many other species, will store in its bark tons of carbon extracted from the atmosphere and will make the world a more beautiful place.

Update 1 Prezentare 30.01.2023 Header.jpg
piceabies.jpg másolat.png

400 de puieți de arbori vor fi plantați în Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș ca parte al proiectului de "Restaurare a pădurilor doborâte de vânt".

400 tree seedlings are going to be planted in the Hășmaș Mountains as part of the "Restoration of wind damaged forests of the Hășmaș Mountains" planting project.

restaurarea padurilor doborate de vant 3.jpg
_DSC1939.jpg

Plantăm un arboret mixt de foioase cu rășinoase: fag (Fagus sylvatica), brad (Abies alba) și molid (Picea abies). Creșterea diversității structurale - imitând migrația altitudinală a zonelor pădurii va spori rezistența pădurilor față de schimbările condițiilor climatice.

We are planting beech (Fagus sylvatica), fir (Abies alba) (tree species that develop pivoting roots) and spruce (Picea abies) trees in the Cheile Bicazului-Hasmaș National Park. This as a long term goal, will increase the resistance of the newly formed forests to the effects of global climatic change.

read more about this planting project

800wm másolat.png

400 de puieți de gorun (Quercus petraea) vor fi plantați în cadrul proiectului de "Reintroducerea stejarilor în Bazinul Ciucului".

400 sessile oak (Quercus petraea) seedlings are going to be planted as part of the "Reintroduction of the oak species into the Ciuc Basin"planting project.

domokos 2048.jpg
255403262_2623509737795920_8166531388449094794_n.jpg

Am inițiat reintroducerea stejarului (Quercus robur) și gorunului (Quercus petraea) în depresiunea Ciucului. Până în secolul XVII-lea gorunetele și stejăretele erau răspândite aici dar au dispărut din cauze antropice, lăsând în urmă numai câteva exemplare supraviețuitoare.

We initiated the reintroduction of the oak (Quercus sp.) species into the Ciuc-basin. Until the 17th century, oaks were widespread here, but they disappeared due to anthropogenic causes.

read more about this planting project

200 de puieți de arbori vor fi plantați în cadrul proiectului  "Pădurea prigoriilor".

200 tree seedlings are going to be planted as part of the "Bee-eaters grove" planting project.

bee-eaters.jpg
latvanyterv.jpg

Plantăm o mică pădure / gard viu bazat pe metoda Miyawaki  într-o carieră de nisip pentru a separa pereții de nisip - locul de cuibărit al unei colonii de prigorii (Merops apiaster) de perturbare umană. Vom planta goruni (Quercus petraea) și speciile însoțitoare ale acestora - arțar (Acer platanoides), plop tremurător (Populus tremula), păducel (Crataegus monogyna), scoruș (Sorbus aucuparia).

We are planting a small forest using the Miyawaki method in a sand pit in order to separate a breeding colony of European bee-eaters (Merops apiaster) from human disturbance. We are planting sessile oaks (Quercus petraea) and their companion species - maple (Acer platanoides), aspen (Populus tremula), hawthorn (Crataegus monogyna) and a few rowan(Sorbus aucuparia) in a small sandmine. 

read more about this planting project

_DSC0247 másolat.jpg
bottom of page